Et godt sted at være og et godt sted at lære – for livet

Kratholmskolen står for et kristent livs- og menneskesyn, der sammen med undervisning af et højt fagligt indhold, giver trivsel, samvær og læring til en god og tryg dagligdag for børn, forældre og personale.

Kratholmskolen, som er placeret i Bellinge i et aktivt lokalsamfund, blev grundlagt i 1973 og er i dag udbygget med funktionelle og attraktive inde- og udefaciliteter.
Skolen har ét spor fra børnehaveklasse til 9. klasse. Til skolen hører også SFO for bhkl.-3. kl., Fristedet for 4.-5. kl. og en nybygget børnehave, alle med selvstændige bygninger på skolens samlede matrikel.

Kratholmskolen har både en aktiv bestyrelse og aktivitetsudvalg, og det er naturligt, at forældrene er engagerede i skolens liv.

Det betyder, at vi arbejder sammen om, at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære – for livet.

Se mere om det vigtige skolevalg

Nyt fra skolen

 

Ledige pladser på Kratholmskolen

Kratholmskolen er en attraktiv skole med ventelister på de fleste årgange.
Der er lige nu mulighed for at få plads til dit barn i skoleåret 23/24 i enkelte klasser på skolen.

Kontakt skolen for at høre om der er plads til dit barn, eller hvis I ønsker at skrive jeres barn op på ventelisten.