Et godt sted at være…

og meget at lære

Kristne værdier

Kratholmskolens Børnehave bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Vores hverdag tager naturligt afsæt i dette grundsyn. Vi tillægger det enkelte barn værdi, og vores kristne livsopfattelse vil helt konkret mærkes ved en daglig samling med fortælling, sang og musik.
Vi søger at udvikle barnets lyst til at lære, udvikle sin fantasi og kreativitet i et sundt og karakterdannende miljø.

Dit unikke barn

Børn er skabt unikke og med forskellige evner og kompetencer. Vi mener, at enhver alder i et menneskes liv er lige meget værd, og vi prioriterer værdier, der ikke udelukkende kan måles og vejes. Vi ønsker derfor at se og anderkende det enkelte barn; men også at gøre opmærksom på dets betydning i og for fællesskabet. I børnehaven søger vi at udvikle det enkelte barns evner, anlæg og personlighed.

Hverdag i huset

I børnehaven har vi en hverdag fyldt med tryghed og omsorg, overskuelighed og en god omgangstone. Vi har fællesskab ved daglige samlinger, hvor fortælling, sang og musik står stærkt. Krop og bevægelse både ude og inde er også vigtige elementer i hverdagen, da bevægelse baner vejen for at udforske og afprøve og forstå kroppens udfoldelsesmuligheder. Børn har brug for at opleve deres hverdag som tryg og meningsfuld, og de har behov for at blive mødt med en anerkendende tilgang og tone til at udvikle sig til robuste og alsidige individer med selvværd og blik for egne og andres kompetencer i fællesskabet.

Ønsker for barnet

Barnet er jeres – ikke vores. Børnehaven har en central plads i børnenes liv; men den kan aldrig erstatte far eller mor.
For os er det vigtigt, at barnets hverdag er præget af små og store succesoplevelser, der giver barnet mod på positivt at kaste sig ud i nye udfordringer og relationer båret af respekt og ansvar for sig selv og andre.
Det er også vigtigt for os, at barnet lærer at være ansvarsbevidst individ og udrustes til aktivt at tage del i et demokratisk og frit samfund som det danske med lige rettigheder og pligter for alle.

Dags- og ugerytme

I Kratholmskolens Børnehave vægter vi genkendelighed og trygge rammer højt for børn og voksne, der har deres hverdag i huset. Derfor vil ugerne overordnet set ligne hinanden, og dit barn vil derfor stille og roligt lære børnehavens faste rutiner at kende.

Du kan læse mere om vores grundlæggende tanker for børnenes hverdag i huset ved at klikke på nedenstående link.

Struktur