Grundlæggende retningslinier

Det er jeres ansvar som forældre, at sørge for, at jeres barn får den mad, det har brug for. Vi anbefaler som udgangspunkt næringsrig kost og kommer gerne med gode råd og input til børnenes daglige madpakke. Vi henviser til sundhedsstyrelsen anbefalinger på området, hvor der kan findes inspiration til madpakkerne på www.sundhedsstyrelsen.dk eller på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside – www.altomkost.dk.

Vigtigst at huske på er, at børnene skal have energi til en hel dag fyldt med leg og nye udfordringer, og de har derfor behov for mad med masser af næring.

Mad i Kratholmskolens Børnehave

Hverdagens måltider:
Drikkelse
Børnene har dagen igennem fri adgang til deres drikkedunke, der sættes i køleskab sammen med børnenes madpakker ved aflevering. Derudover serveres der vand i kander til frokost, hvor børnene selv hælder vand i kopperne og hjælper hinanden ved bordet, således at alle får og oplever sig som en del af fællesskabet.

Morgenmad
Børnene vil blive tilbudt morgenmad fra kl. 6.30 til 7.30 i børnehaven. Morgenmaden består af mælk, havregryn, cornflakes og sukker i begrænsede mængder og vil foregå i stille og rolige rammer, hvor børnene kan ”vågne” og starte dagen blidt og hyggeligt.

Frugt
Alle ugens dage samles børn og voksne i børnehaven til frugtsamling på stuerne. Her nyder børnene deres medbragte frugt – og til dem, der ønsker det, hjælper vi gerne med at skære frugten ud. Når alle børn er påbegyndt deres frugt, startes samlingen med samlingssang og efterfølgende hyggelige aktiviteter.

Frokost
Børnenes henter hver især deres frokostmadpakke i børnenes køleskab på gangen og finder derefter plads i deres spisegruppe på stuen ca. kl. 11. Det er forældrene, der bestemmer, hvad der skal i deres børns madpakker, og personalet vil altid gerne komme med råd og vejledning på dette område. Når madpakken er varieret og giver næring til børnene, kan de aktivt deltage i dagens aktiviteter, og vi vil koncentrere os om at skabe rolige og hyggelige rammer, når madpakkerne skal spises. Vi opfordrer som udgangspunkt børnene til at begynde med rugbrødet før evt. mere næringsfattige dele af madpakken.

Ved spisning begynder vi med et bordvers, og børnene sidder i faste spisegrupper, således at de opbygger et roligt spisefællesskab, hvor det er naturligt at hjælpe hinanden.

Eftermiddagsmad
Børnene spiser eftermiddagsmadpakker ca. kl. 14. Disse hentes i skufferne nederst i køleskabet. Til eftermiddagsmad tager børnene også deres drikkedunke med ind til bordet og deres spisegrupper, hvor vi ligeledes begynder med et bordvers. Ligesom ved frokostmåltidet, har vi fokus på at børnene hjælper hinanden. Dette er både med at række hinanden skraldespanden og evt. åbne ostehaps o. lign.

Eftermiddagsmadpakken er en vigtig del af børnenes dag. Efter masser af leg dagen igennem, skal børnenes energibeholder tankes op. Derfor er det ligeså vigtigt, som med frokostmadpakken, at børnene finder mad med masser af næring.