Det pædagogiske arbejde og arbejdet med ”Den Styrkede Pædagogiske Læreplan” er under stadig udvikling og vil blive revideret løbende af personalegruppen minimum hvert andet år. Den endelige godkendelse af børnehavens læreplaner har skolens bestyrelse og Odense Kommune ansvaret for.

Klik på nedenstående link for at læse Kratholmskolens Børnehaves senest udarbejdede Pædagogiske Læreplan:
2023.07 Kratholmskolens Børnehave – Den styrkede pædagogiske læreplan
Evalueringsoversigt

Sprogvurderinger

I Kratholmskolens Børnehave sprogvurderes alle børn med afsæt i Rambølls screeningsredskab, der giver indblik i børnenes aktuelle sprogudvikling. Ved behov foretages en sprogvurdering umiddelbart inden start i Forårs-SFO.