Skolens adresse og telefonnumre

Vi har samme postadresse som skolen, men vores eget telefonnummer:

SFO’ens. mobil tlf. 51 43 90 92 til sms eller tlf. opkald.
Skolens tlf. nr. 65 96 22 69
Skolens e-mail: kontoret@kratholmskolen.dk
Skolens hjemmeside: www.kratholmskolen.dk

Åbningstider

Morgenåbning fra kl. 07.00 – 08.00.

Efter skoletid:
Mandag – torsdag fra kl. 13.20 – 17.00.

Fredag fra kl. 12.25 – 16.30.
SFO har forskellige tilmeldingsmuligheder, som er nærmere beskrevet i skolehåndbogen.

Ind- og udmelding

Foregår på skolens kontor. Skemaer kan også fås i SFO. Udmeldelser og niveauændringer skal ske skriftligt og med en måneds varsel til den 1. i en måned.

SFO-omfang

SFO er for alle børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.
SFO har plads til ca. 80 børn.

Kontaktblad

Når dit barn begynder i SFO, får du udleveret et “kontaktblad”, som skal udfyldes og afleveres hurtigst muligt.
Kontaktbladet indeholder oplysninger, der gør det muligt for SFO at kontakte pårørende, hvis det er påkrævet, eller at tage særlige hensyn grundet allergi eller andet.
Husk, det er et forældreansvar, at oplysningerne altid er opdateret.

Smitte

Hvis man opdager, at ens barn er smittebærer (skoldkopper, børneorm, børnesår, lus eller andet) er det vigtigt, at SFO-personalet får besked så hurtigt som muligt, så forældrekredsen kan informeres og tage forholdsregler i forbindelse med smittefare.

Fysiske rammer

SFO har et dejligt stort hus med små og store rum. Der er et stort grupperum i hver ende af huset, Storstuen og Lillestuen. Midt i huset har vi Mellemstuen hvor der er mulighed for at klæde sig ud og spille teater. I træværkstedet er der plads til tre – fire børn ad gangen. Ved siden af træværkstedet har vi Øen, som er hygge- og dukkerum. To små rum i forbindelse med Storstuen bruges som henholdsvis pude- og stillerum.
Ude er der fliser rundt om hele huset samt sandkasse og borde med bænke. SFO har diverse udelegetøj, mooncars, bålplads og mulighed for at benytte skolens hal og naturområde.
Vi har stor glæde af den fælles legeplads og fodboldbane, som bruges flittigt til forskellige former for boldspil.
Skolegården har vi mulighed for at bruge efter kl. 14.00 til stor fornøjelse for de børn, der vil køre på mooncar og løbe på rulleskøjter.

Goddag og farvel

For at have overblik over hvem og hvor mange børn, der er i SFO, har vi en goddag- og farvelrutine, som skal overholdes. Dette er vigtigt for, at vi kan varetage vores ansvar for børnene. Barnet skal huske at sige goddag og farvel til en voksen, og barnet skal huske at krydse sig af på vores skema, når det kommer fra skolen og ‘runde sig af’, når det går hjem.
Det er vigtigt at give personalet besked, hvis dit barn bliver hentet af en anden end sædvanligt, eller hvis det selv skal gå hjem.
Hvis børnene skal lege med hinanden hjemme, efter at de har været i SFO, skal aftalerne være lavet hjemmefra.
Beskeder til SFO kan gives pr. telefon (51 43 90 92), i Intra eller på whiteboardtavlen i SFO. Det er også muligt at sende en sms til os. Det kan ske på tlf 51 43 90 92. Vi læser beskeder kl.12.15 og kl.14.15. Vi besvarer ikke beskeder, da vi vægter samværet med børnene.

Mobiltelefoner

Børnenes mobiltelefoner skal være slukkede i SFO.
Vi forbeholder os ret til at inddrage telefoner, hvis de er tændt eller bruges, mens børnene er i SFO.

Dagsplan

13.20
SFO åbner, og de første børn ankommer. Fredag dog kl. 12.25
13.30
Spisning af medbragt mad*. Vi er opdelt i 2 grupper på tværs af klasser.
14.00
Alle børn er ude.
14.15
Det er frit, om man vil være ude eller inde. Forskellige kreative aktiviteter eller fri leg.
15.30
De sidste børn, som er tilmeldt niveau 1, går hjem.
Fri leg og kreative aktiviteter
17.00
SFO lukker. Fredag dog kl. 16.30.

* Det er vigtigt, at børnene har en sund og solid madpakke med, da dagen stadig har mange timer, hvor kroppen har brug for god og sund energi. Der er altid vand på bordene, når vi spiser.

Mulige aktiviteter

Biblioteksbesøg – Vi låner bøger til SFO.
Leg i hallen
Sang og musik
Kreative fremstillinger
Træværksted
Bål og snobrødsbagning
Udendørs boldspil
Brug af naturområdet
Leg på legeplads
De nævnte aktiviteter gennemføres i det omfang, der er mulighed for det.

Fødselsdage

Den sidste fredag i hver måned holder vi fødselsdagsfest for de børn, som har haft fødselsdag i den foregående måned.
Fødselsdagsfester begynder kl. 13.25 og slutter ca. kl. 14.45.

Årlige begivenheder

Personale fra SFO deltager i bh.kl.-, 1.-, 2.- og 3.-klasses forældremøder i efteråret.

I december har SFO julehyggedag for forældre.

Sidste skoledag før jul koger vi risengrød til alle børnene i SFO.

Fastelavnsmandag fejres på SFO-vis.

Forældresamtaler afholdes sammen med skolen. Personale fra SFO deltager i bh.kl., 1., 2. og 3. klasse.

Afholdelse af børnemøde sker efter behov.

Årlige udflugter

Bh.kl.: Zoo

1. og 2. klasse: Fælles udflugt

3. klasse: aftenarrangement

SFO forbeholder sig ret til at deltage i eller lave arrangementer, som ikke ligger fast. Der skal være plads til gode ideer og friske initiativer som ikke skal begrænses af faste rammer.