Skal jeres barn skrives op?

Ønsker I at skrive jeres barn op til en plads i Kratholmskolens Børnehave, er det gratis. I skal blot udfylde ansøgningsblanketten (se link nedenfor) og sende den pr. brev eller mail eller aflevere den på børnehavens kontor.

Vi vil til en hver tid anbefale, at I besøger børnehaven forinden en opskrivning – derved vil I have et reelt kendskab til os og have set, hvilke rammer vores hverdag tager afsæt i.

Selve optagelsen af jeres barn kan ske fra det er fyldt 2 år og 10 måneder. Forinden vil I blive kontaktet angående en optagelsessamtale med børnehavens daglige leder, og I vil få mulighed for at komme på besøg inden evt. opstart.

Vi optager børnene med hensynstagen til aldersfordelingen i børnehaven. Det vil være børnehaven og skolens kontor, der fører (vente)lister over de børn, der ønskes optaget.

Har du spørgsmål vedrørende optagelse, er du velkommen til at kontakte os.

Klik på nedenstående link for blanket:

“Indmeldelsesblanket”

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den første i måneden ved skriftlig henvendelse til børnehavens eller skolens kontor. Udmeldelsesblanket udleveres ved henvendelse til børnehavens leder.