Princip for færdsel på cykel i skoletiden.

Princip

I forbindelse med undervisningen i klasserne er det indimellem relevant at opsøge lokaliteter udenfor skolen.
Fra 4. klasse kan muligheden for at færdes på cykel overvejes, da vi betragter det som en praktisk og sund transportform.
Det tilstræbes at cykeltransport foregår på en tryg måde for både børn og voksne.

Handleplan

Hjemmet skal altid orienteres, når eleverne fra 4. – 9. klasse skal på cykeltur. Hjemmet orienteres om turens indhold, sted og længde senest fem dage inden turen. Eleverne får en seddel med hjem til underskrift. Den underskrevne seddel skal afleveres til medarbejderen inden turen således, at medarbejderen ved, at hjemmet er orienteret og har givet accept til netop denne cykeltur.
Det er hjemmets ansvar, at barnets cykel er i orden mht. til bremser, eventuelle lygter, m.m. Forældre til elever på Kratholmskolen opfordres til at træne cykling i trafikken med deres børn.

Fra børnehaveklassen:
Eleverne fra børnehaveklassen til 3. klasse må i forbindelse med fx temauger lave cykelaktiviteter på skolens område.

Fra og med 4. klasse:
To medarbejdere må cykle med eleverne fra 4. og 5. klasse, hvor en lærer cykler forrest, den anden lærer danner bagtrop. Evt. kan en forælder erstatte den ene lærer.

Fra og med 6. klasse:
En medarbejder må cykle med eleverne fra 6. og 7. klasse. I ydertimer må elever efter aftale med forældrene få fri direkte fra aktiviteten.

Fra og med 8. klasse:
Eleverne i 8 og 9. klasse må efter aftale med lærer cykle alene til et aftalt sted i forbindelse med undervisningen. I ydertimer må elever få fri direkte fra aktiviteten.
Cykeltransporten skal så vidt muligt foregå på etablerede cykelstier, og der skal bruges cykelhjelm. Dette gælder både elever, forældre og medarbejdere.
Hvis en medarbejder vurderer, at klassen ikke er i stand til at cykle efter gældende regler, må medarbejderen til enhver tid vente til næste klassetrin. Det er altid op til den enkelte medarbejder at vurdere.

Undervisningen

Med udgangspunkt i Fælles Mål 2019, undervisningsministeriets trinmål for emnet Færdselslære, vil vi på Kratholmskolen som minimum arbejde for, at eleverne har været igennem følgende: (nedenstående er også anbefalet af Rådet for Sikker Trafik)

Klassetrin:
Børnehaveklassen eller 1. klasse
Gå-prøven

2. eller 3. klasse
Den lille cyklistprøve

6. klasse
Cyklistprøven
(indeholder en teoretisk samt en praktisk prøve, hvor sidstnævnte er med deltagelse af politiet)

8. klasse
Besøg i klassen af trafikinformatør (”ambassadør for sikker trafik LIVE”)

Herudover deltager vi i skolestartskampagnen, som gælder for alle skoler ”Pas på de små i trafikken”.
Dansklæreren følger også Fælles Mål 2009 i de klassetrin der ikke er nævnt i ovenstående.
Nedenstående kan, hvis dansklæreren skønner det,  gennemføres i 8. eller 9. klasse: Trafiktjekket:
(et uv-forløb med afsluttende teoretisk ”test” af elevernes færdigheder og viden inden for færdsel)