Det vigtige skolevalg

Det er et vigtigt valg, du træffer, når du vælger skole for dit barn. Det er vigtigt, at dit barn trives og kommer glad hjem efter skoledagen. Det er vigtigt, at dit barn lærer noget. Dit barns skolegang er et samarbejde mellem skolen og dig.
Derfor er det vigtigt, at du finder den bedste skole at samarbejde med. Det handler jo om dit barns fremtid.

Tanken der tæller

For os på Kratholmskolen handler en god skole også om funktionelle bygninger, gode undervisningsmaterialer og dygtige lærere. Men det handler om mere end det.
En god skole begynder med en række principielle overvejelser omkring det at være skole i det hele taget. Hvad hjælper en ny læsebog i dansk, hvis dansklæreren ikke griber ind overfor mobning? Hvad hjælper et nyt trommesæt til musik, hvis musiklæreren blæser på takt og tone?
Hvordan vi ser på dit barn, bliver afgørende for, hvordan vi senere underviser det og omgås det i hverdagen. Som forælder kan du forvente, at vi har tænkt os godt om, inden vi overhovedet tilbyder undervisning. Du kan også forvente, at vi fortæller, hvad vi har tænkt.
I dette skriv vil vi gerne fortælle dig om den store tanke, der står bag Kratholmskolen.

Din garanti for en god skole

Kratholmskolen er en kristen friskole. Det betyder, at vi lader os inspirere af kristendommens syn på mennesket. Vi lader os forpligte af de idealer for gode voksenforbilleder, vi finder i kristendommen. Og vi gør, hvad vi kan for at leve op til dem. At vi er en kristen skole er en del af din garanti for, at vi gør vores bedste for at give dit barn en god og tryg skolegang

Dit barn er ikke kun elev

I undervisningen hører dit barn om de teorier, der beskriver universets tilblivelse som en tilfældig hændelse. Men vi præsenterer også dit barn for den teori, at alt er skabt af Gud. Det er nemlig vores bedste bud.
Skabelse eller ej? Det er et spørgsmål om tro. Vi ser ethvert menneske som skabt og villet af Gud. Derfor er alle mennesker også lige meget værd – uendelig meget værd.
Hvad betyder det for dit barns skolegang? Det betyder, at vi respekterer dit barn med den personlighed og de evner, dit barn har. Vi ser børn som personligheder og ikke som en grå masse af elever. Vi føler ansvar for det enkelte barn, over for dig som forælder, over for os selv som skole og over for Gud som skaber. Vi tror, at der i det enkelte barn er store skatte, som det er vores ansvar at tage vare på og hente frem i lyset sammen med dig som forælder.

Englebørn?

Vi forveksler ikke det at se på det enkelte barn som individ med individualisme. Ethvert barn bør kunne regne med andres accept og selv lære at acceptere andre og indgå i en større sammenhæng. Vi tilslutter os den gyldne regel, som siger: “Vær mod andre, som du selv ønsker, at andre skal være mod dig”.
Vi tror på det gode i barnet, men vi ved også, at børn ikke er engle hele tiden. Vi vil dyrke de gode sider i barnet og luge ud i ukrudtet. På Kratholmskolen går dit barn på en skole, hvor alt ikke er lige godt eller lige skidt. Vi vover både at sige til og at sige fra. Vi har en holdning.

Det skader ikke at kende retningen

Egentlig er det vel kun Gud, der kan bedømme, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Vi tror, at Gud gennem Bibelen lærer os at kende forskel på godt og ondt, og det forholder vi os til. Vi ser Bibelen som en slags brugsvejledning til livet. Den er givet os af livets skaber, for at vi skal få det bedste ud af livet og have evigt liv. Vi ser ikke Bibelen som en lovbog, men snarere som et kompas, der viser retningen, uden at det dikterer hver enkelt manøvre.

Det handler om tillid

Dit barn er dit – ikke vores. Selvom skolen er vigtig, kan og skal den aldrig erstatte far eller mor.
I skoletiden træffer vi en række valg på dine og dit barns vegne. Det er derfor, skolevalget er så vigtigt, og det handler mere end noget andet om tillid.
Vi tror, det styrker din tillid til os, at vi løbende overvejer, hvad der er bedst for dit barn. Vi er hverken skråsikre eller fejlfrie, men vi er ikke i tvivl om retningen, fordi der bag Kratholmskolen står en stor tanke, der har vist sig at kunne bære.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Bent Møller for yderligere oplysninger:

Kratholmskolen
Byghøjvej 27-33
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 22 69