Formål:

At fremme elevernes forståelse for sundhed og trivsel, så de kan få størst muligt udbytte af undervisningen, og at lære eleverne at tage medansvar for deres eget liv.

Begrundelse:

Der er ingen tvivl om, at det er forældrene, der har ansvaret for opdragelse af deres børn også når det gælder kostvaner og adfærd.

I en erkendelse af, at børn ofte tilbringer mange timer i skole og SFO, må skolen i samarbejde med forældrene tage medansvar for flere sider af elevernes opdragelse herunder læring om ernæringsrigtig kost, motion m.m.

Overordnede mål:

At være med til at skabe sunde kostvaner for skolens elever

At skabe gode fysiske rammer såvel indendørs som udendørs

At skabe mulighed for fysisk aktivitet såvel i som udenfor undervisningstiden

At skabe et godt indeklima

At skabe et godt arbejdsmiljø for eleverne

At have regler omkring rygning, alkohol og andre rusmidler

Principper for sundhed:

Der er en sammenhæng mellem sundhed, trivsel og læring. Det er derfor vigtigt, at skolen og forældrene gør en indsats for at fremme børnenes sundhed gennem skoleforløbet.

Sundhed i undervisningen

Eleverne skal have mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige bevægelsesformer

Sundhed og bevægelse kan inddrages, hvor det er naturligt i den daglige undervisning

Der undervises i sunde madvaner og hygiejne i madkundskab

Der undervises om rygning, alkohol og andre rusmidlers skadelige virkninger

På lejrskoler er der en politik for indtag mellem hovedmåltider, så der er plads til sund mad

Der arbejdes med at øge elevernes bevidsthed om

betydningen af daglig motion

betydningen af udluftning af lokaler

betydningen af morgenmadens og madpakkens indhold i forbindelse med indlæring

Bevægelse

Eleverne skal ud i mindst et frikvarter for at få frisk luft

Eleverne skal ud at lege i SFO

Eleverne deltager i motionsdage

Elevernes fysiske aktivitet tænkes ind i skoledagen

Eleverne har mulighed for masser af aktivitet på skolens store udeområde

Eleverne kan i vinterhalvåret bruge kælkebakken

Elevernes fødselsdage kan fx fejres med et besøg i hallen

Mad og drikke

Vi forventer, at eleverne har en god madpakke med

Eleverne kan i Grovbollen købe et supplement til den gode madpakke

Eleverne spiser under ordnede forhold

Sukkerholdige drikke, kage og slik hører ikke dagligdagen til

Skolemælksordningen på skolen er et godt tilbud. Vi støtter, at eleverne tilmelder sig ordningen, eller at de drikker vand

Forældresamarbejde

Sundhedsplejersken kan orientere om sundhed, og sætte særlig fokus på morgenmadens store betydning for indlæring, samt på betydningen af madpakken og dens indhold. Dette kan bl.a. ske ved forældremøderne i indskolingsperioden

På forældremøderne i indskolingen kan der drøftes en fødselsdagspolitik, som begrænser slik og søde sager samt idéer til alternative måder at fejre fødselsdage på

På forældremøder kan vi opfordre til at forældre er opmærksomme på, at deres børn får fysisk aktivitet

Forældre kan opfordres til, at de lader deres børn gå eller cykle i skole, når trafikforholdene indbyder til det

Godkendt i pædagogisk råd den 14. december 2006
Godkendt i bestyrelsen den 25. januar 2007
Revideret i pædagogisk råd den 14. november 2019
Revideret i bestyrelsen den 5. december 2019