Indmeldelse til Kratholmskolen kan ske ved kontakt til kontoret på telefonnummer 65 96 22 69.

Efter kontakt til skolens kontor tilsendes informationsmateriale om skolen samt et opskrivningsskema, som skal returneres til skolen.

Ved indmeldelse til børnehaveklasse opkræves et gebyr på 250 kr. pr. barn.

Et års tid før skolestart opkræves et depositum på 1 måneds skolepenge.

Optagelse på Kratholmskolen sker efter en optagelsessamtale med skolen.