På Kratholmskolen er der udarbejdet politikker for sundhed, fester, mobning og færdsel i trafikken. Disse politikker har til formål at medvirke til et medansvar og samarbejde mellem skolen og forældrene omkring eleverne skoleliv.

Mobbepolitik

Alle – både elever, lærere og forældre – har et medansvar for trivslen på skolen. Vi vil mindske mobning mest muligt og arbejde for en mobbefri skole. Ingen form for mobning kan derfor tolereres, og alle tilfælde af mobning tages alvorligt.
Læs skolens mobbepolitik

Sundhedspolitik

Formålet er at fremme elevernes forståelse for sundhed og trivsel, så de kan få størst muligt udbytte af undervisningen og at lære eleverne at tage medansvar for deres eget liv.
Læs mere om skolens sundhedspolitik

Trafikpolitik

I forbindelse med undervisningen i klasserne er det indimellem relevant at opsøge lokaliteter udenfor skolen.
Fra 4. klasse kan muligheden for at færdes på cykel overvejes, da vi betragter det som en praktisk og sund transportform.
Det tilstræbes at cykeltransport foregår på en tryg måde for både børn og voksne.
Læs mere om skolens trafikpolitik

Festpolitik

Her på skolen er formålet med alle fester at skabe sammenhold og fællesskab, med respekt for hinandens forskelligheder og at give gode oplevelser inden for trygge rammer.
Læs mere om skolens festpolitik