Festpolitik for klasse- og skolefester på Kratholmskolen

Formålet med alle fester er at skabe sammenhold og fællesskab samt at give gode oplevelser inden for nogle rammer, hvor alle kan være glade og trygge.

Når der afholdes klasse- skolefester på Kratholmskolen, er det på skolens ansvar, og derfor er disse også underlagt det generelle i skolens samværsregler

Arrangeres der klassefester på skolen, er det altid skolens lærere der står for planlægningen og afviklingen, gerne i samarbejde med elever og/eller forældre. Forældrene skal skriftligt orienteres om indholdet af arrangementet.

Det fremgår altid af indbydelsen, hvornår festen begynder og slutter. Skal en elev forlade festen inden sluttidspunktet, skal der være en aftale mellem hjem og skole.

Der vil ikke blive afholdt diskotek.

Skolen ønsker at vise andre måder at feste på end ved at skabe et diskoteksmiljø.

Der kan godt spilles musik, men musikken må ikke fylde og overdøve alt.

I stedet kan festens indhold være: Underholdning, konkurrencer, sport og samvær med god mad og hygge.

Alle fester skal være rusmiddelfrie (røg, alkohol, euforiserende stoffer).

Indtages der alkohol og lignende inden eller medbringes det til festen, bliver den pågældende elev forhindret adgang, og der tages telefonisk kontakt til hjemmet.

Deltager der forældre i klassefesten, er det heller ikke tilladt for de voksne at drikke alkohol.

Festpolitik for klasse- og skolefester

Formålet med alle fester er at skabe sammenhold og fællesskab, samt at give gode oplevelser inden for nogle rammer, hvor alle kan være glade og trygge.

Når vi som skole har en holdning til fester i private hjem, er det fordi, vi ved, hvor meget det betyder for god trivsel for alle i et klassefællesskab, at fester ikke udelukker en del af klassen, og at fester afholdes, så alle kan være med.

Vi har også en holdning til, at unge mennesker og alkohol ikke hører sammen som opfordring i grundskolen.

Under de følgende punkter kan skolens holdning til afholdelse af fester læses.

Holdes festen på skolen gælder de regler, som skolens bestyrelse har vedtaget. Disse regler kan læses under punktet “Fester på skolen”

For fester holdt i private hjem har skolen en holdning, som fremgår af de to øvrige punkter:

“Fester. Bhkl – 6. kl.” er skolens holdning til fester afholdt for elever i bh. kl. til og med 6. kl.

“Fester. 7.-9. kl.” er skolens holdning til fester afholdt for elever i 7. – 9. kl.

Børnehaveklasse – 6. klasse

Formålet med alle fester må være at skabe sammenhold og fællesskab, samt med respekt for hinandens forskelligheder at give gode oplevelser inden for trygge rammer.

Når vi som skole har en holdning til fester i private hjem, er det fordi, vi ved, hvor meget det betyder for god trivsel for alle i et klassefællesskab, at fester ikke udelukker en del af klassen, og at fester afholdes, så alle kan være med og under ordnede forhold.

Hele klassen eller alle piger/drenge skal inviteres.

Der skal altid være en voksen til stede.

Der skal være en skriftlig indbydelse, hvor det fremgår hvornår festen begynder og slutter.

Vises der film, skal den være tilladt for den pågældende aldersgruppe.

Hvis et barn forlader festen før tid, skal det være ifølge aftale med hjemmet.

Hvis der er en fødselsdagsgaveordning i klassen medbringes der ingen gaver.

Alle fester skal være rusmiddelfrie (røg, alkohol, euforiserende stoffer).

Aftenfester bør afholdes op til en fridag.

7. klasse – 9. klasse

Formålet med alle fester i grundskolen må være at skabe sammenhold og fællesskab, samt med respekt for hinandens forskelligheder og at give gode oplevelser inden for trygge rammer.

Når vi som skole har en holdning til fester i private hjem, er det fordi, vi ved, hvor meget det betyder for god trivsel for alle i et klassefællesskab, at fester ikke udelukker en del af klassen, og at fester afholdes, så alle kan være med.

Vi har også en holdning til, at unge mennesker og alkohol ikke hører sammen som opfordring i grundskolen.

Hele klassen eller alle piger/drenge skal inviteres.

Det bør fremgå af indbydelsen, om det er en ”ren” klassefest, eller om der er inviteret andre kammerater med.

Der skal være en skriftlig indbydelse, hvor det fremgår, hvornår festen begynder og slutter.

Vises der film, skal den være tilladt for den pågældende aldersgruppe.

Der skal altid være en voksen til stede i hjemmet.

Evt. overnatning bør være aftalt på forhånd.

Alle fester skal være rusmiddelfrie (røg, alkohol, euforiserende stoffer).

Indtages der alkohol og lignende før festen, eller medbringes det til festen, bliver den pågældende forhindret adgang, og der tages telefonisk kontakt til hjemmet.

Aftenfester bør afholdes op til en fridag.