Til børnene

 • at de møder op og siger goddag, når de er færdige i skolen.
 • at de følger de regler, der er i SFO.
 • at de behandler alle – børn og voksne – med naturlig respekt.

Til forældrene

 • opbakning omkring arbejdet og holdningerne i SFO.
 • at eventuelle uoverensstemmelser ordnes mellem de voksne og personalet i SFO – aldrig gennem børnene.
 • at man er opmærksom på, hvad der tales om, når der er børn tilstede.
 • at barnet er udstyret med tøj til alt slags vejr.
 • at barnet har en solid og sund madpakke med, hvis det skal spise i SFO. (SFO har ikke mad at tilbyde.)
 • at aftaler om at lege hos hinanden laves hjemmefra.
 • at SFO får besked, hvis der sker ting i barnets verden, som gør barnet ked af det eller utrygt. Vi tænker på alvorlig sygdom, død (også tab af kæledyr), skilsmisse osv. Vores erfaring er, at børn reagerer, og vi har bedre mulighed for at støtte børnene, når vi er informeret.

Til personalet

 • at vi ser og taler med hvert enkelt barn – hver dag.
 • at vi tager særlig hånd om de børn, der af en eller anden grund er kede af det, har det svært eller ikke rigtig trives i SFO-miljøet.
 • at hjemmet kontaktes, når vi er usikre på barnets reaktioner eller er bekymrede for dets trivsel.
 • at forældrekredsen er opdateret med den nødvendige information om aktiviteter i SFO.
 • at der er et godt samarbejdsklima i SFO-personalegruppen.
 • at børnene får et større ansvar i SFO-sammenhæng i takt med alder og udviklingstrin, så de er klar til at forlade SFO efter 3. klasse.