Forældrekredsens tilsyn

Dette tilsyn udøves ved, at forældrene deltager i skolens liv eksempelvis på følgende måde:
Ved deltagelse i klasseforældremøder i efteråret, hvor der bl.a. redegøres for målet med undervisningen i det pågældende skoleår.
Ved deltagelse i skole-hjem-samtaler i foråret, hvor elevens udbytte af undervisningen er i fokus.
Ved besøg på skolen i undervisningstiden.
Ved at orientere sig i de dokumenter og skrivelser skolen udsender i løbet af skoleåret.
Ved at følge med i børnenes daglige skolegang.
Ved deltagelse i skolens mange forskellige arrangementer.
Ved at orientere sig i de pjecer, der beskriver skolens virksomhed.

Det valgte eksterne tilsyn

Forældrekredsen vælger en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Den valgte tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag udmøntes på følgende måde:
Ved orientering om og gennemgang af læseplaner for fagene dansk, regning/ matematik og engelsk. (Folkeskolens læseplaner bruges i ovennævnte fag)
Anmeldt tilsyn/overværelse af undervisningen i primært dansk, regning/matematik og engelsk. Besøg på skolen ca. 1 gang pr. kvartal.
Gennemgang af standpunktsbedømmelser og karakterer ved skoleårets afslutning. For afgangselever sammenlignes resultater med opnåede resultater ved folkeskolens elever.
Udarbejdelse af en skriftlig årsrapport. Rapporten indeholder tilsynsførendes redegørelse i forbindelse med ovenstående samt en vurdering af, om elevernes standpunkt står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.
Rapporten stiles til skolens bestyrelse, og der aflægges en mundtlig orientering til skolens forældrekreds på det årlige skolekredsmøde i foråret. Desuden offentliggøres rapportens konklusion på Kratholmskolens hjemmeside.

Tilsynsførende

Anne-Marie Markussen er valgt som tilsynsførende for Kratholmskolen.
E-mail: annemariemarkussen64@gmail.com

Links

De seneste års tilsynsrapporter:
Rapport fra skoleåret 07/08
Rapport fra skoleåret 08/09
Rapport fra skoleåret 09/10
Rapport fra skoleåret 10/11
Rapport fra skoleåret 11/12
Rapport fra skoleåret 12/13
Rapport fra skoleåret 13/14
Rapport fra skoleåret 14/15
Rapport fra skoleåret 15/16
Rapport fra skoleåret 16/17
Rapport fra skoleåret 17/18
Rapport fra skoleåret 18/19
Rapport fra skoleåret 19/20
Rapport fra skoleåret 20/21
Rapport fra skoleåret 21/22
Rapport fra skoleåret 22/23

Karakterfordeling, karaktergennemsnit, overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse og andre statistiske data
Elevernes karakterer og andre data