Forældrekredsens tilsyn

Dette tilsyn udøves ved, at forældrene deltager i skolens liv eksempelvis på følgende måde:
Ved deltagelse i klasseforældremøder i efteråret, hvor der bl.a. redegøres for målet med undervisningen i det pågældende skoleår.
Ved deltagelse i skole-hjem-samtaler i foråret, hvor elevens udbytte af undervisningen er i fokus.
Ved besøg på skolen i undervisningstiden.
Ved at orientere sig i de dokumenter og skrivelser skolen udsender i løbet af skoleåret.
Ved at følge med i børnenes daglige skolegang.
Ved deltagelse i skolens mange forskellige arrangementer.
Ved at orientere sig i de pjecer, der beskriver skolens virksomhed.

Det valgte eksterne tilsyn

Forældrekredsen vælger en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Den valgte tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag udmøntes på følgende måde:
Ved orientering om og gennemgang af læseplaner for fagene dansk, regning/ matematik og engelsk. (Folkeskolens læseplaner bruges i ovennævnte fag)
Anmeldt tilsyn/overværelse af undervisningen i primært dansk, regning/matematik og engelsk. Besøg på skolen ca. 2 gange årligt.
Gennemgang af standpunktsbedømmelser og karakterer ved skoleårets afslutning. For afgangselever sammenlignes resultater med opnåede resultater ved folkeskolens elever.
Udarbejdelse af en skriftlig tilsynserklæring. Erklæringen indeholder tilsynsførendes redegørelse i forbindelse med ovenstående samt en vurdering af, om elevernes standpunkt står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.
Tilsynserklæringen stiles til skolens bestyrelse, og der aflægges en mundtlig orientering til skolens forældrekreds på det årlige skolekredsmøde i foråret. Desuden offentliggøres rapportens konklusion på Kratholmskolens hjemmeside.

Tilsynsførende

Anne-Marie Markussen er valgt som tilsynsførende for Kratholmskolen.
E-mail: annemariemarkussen64@gmail.com

Links

De seneste års tilsynserklæringer:
Tilsynserklæring fra skoleåret 07/08
Tilsynserklæring fra skoleåret 08/09
Tilsynserklæring fra skoleåret 09/10
Tilsynserklæring fra skoleåret 10/11
Tilsynserklæring fra skoleåret 11/12
Tilsynserklæring fra skoleåret 12/13
Tilsynserklæring fra skoleåret 13/14
Tilsynserklæring fra skoleåret 14/15
Tilsynserklæring fra skoleåret 15/16
Tilsynserklæring fra skoleåret 16/17
Tilsynserklæring fra skoleåret 17/18
Tilsynserklæring fra skoleåret 18/19
Tilsynserklæring fra skoleåret 19/20
Tilsynserklæring fra skoleåret 20/21
Tilsynserklæring fra skoleåret 21/22
Tilsynserklæring fra skoleåret 22/23
Tilsynserklæring fra skoleåret 23/24

Karakterfordeling, karaktergennemsnit, overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse og andre statistiske data
Elevernes karakterer og andre data