Vores læringsmiljø tilstræber at skabe en atmosfære, der giver tryghed til alle. Det er et sted, hvor der både er meget at lære og godt at være. Et sted, hvor man kan udfolde sig og vokse som menneske. Det er et sted, hvor barnet møder voksne mennesker, som er i stand til at give det en følelse af accept og værdi.

Vores læringsmiljø søger at give alle en følelse af at høre til. Det er et sted, hvor fællesskabet opleves som værdifuldt og meningsfyldt for den enkelte. Et sted, hvor det bevidst tilstræbes, at det enkelte barn lykkes i fællesskabet og oplever glæde ved aktiv deltagelse.

Vores læringsmiljø arbejder for, at der vises respekt for medmennesket og for det enkelte individs værdi, værdighed og integritet.

Vores læringsmiljø tilstræber, at mennesker tør være ægte i samvær med andre. Det viser sig ved behovet for tilgivelse og muligheden for en ny begyndelse i alle medmenneskelige relationer.

Vores læringsmiljø tilstræber både at styrke elevernes selvtillid og deres selvværd.

Selvtillid handler om det, man kan. Det, man er god og dygtig til. Det, man kan præstere.

Selvværdsfølelsen er vor viden om og oplevelse af, hvem vi er. Selvværdsfølelse handler om, hvor godt vi kender os selv, og at vi kan hvile i, at vi er gode nok uanset, hvad vi evner, og hvad vi kan præstere. Det er vigtigt at skelne mellem disse to begreber, for at eleverne kan udvikle begge egenskaber. Dette tilstræbes ved både at udfordre dem til at bruge de evner, de har fået givet, og ved at fokusere på, at alle er gode nok, som de er.

Vores læringsmiljø må være sig sit ansvar bevidst og kende sin plads i et større socialt fællesskab. Det er vigtigt for barnet, at skolen er et fast holdepunkt i et omskifteligt samfund. Det er vigtigt at værne om og at udbygge dette fællesskab.
Samtidig er det vigtigt, at skolen ikke bliver en isoleret del af samfundet, men at den står i en levende vekselvirkning med det omgivende samfund, så skolen opleves som en del af et større hele.

Læs hele Kratholmskolens livs- og menneskesyn her.