Kratholmskolen

Et godt sted at være – et godt sted at lære

Et godt sted at være og et godt sted at lære – for livet

Kratholmskolen står for et kristent livs- og menneskesyn, der sammen med undervisning af et højt fagligt indhold, giver trivsel, samvær og læring til en god og tryg dagligdag for børn, forældre og personale.

Kratholmskolen, som er placeret i Bellinge i et aktivt lokalsamfund, blev grundlagt i 1973 og er i dag udbygget med funktionelle og attraktive inde- og udefaciliteter.
Skolen har ét spor fra børnehaveklasse til 9. klasse. Til skolen hører også SFO for børnehaveklasse til 3. klasse, Fristedet for 4.-5. klasse og en nybygget børnehave, alle med selvstændige bygninger på skolens samlede matrikel.

Kratholmskolen har både en aktiv bestyrelse og aktivitetsudvalg, og det er naturligt, at forældrene er engagerede i skolens liv.

Det betyder, at vi arbejder sammen om, at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære – for livet.

Se mere om det rigtige skolevalg.