Lucia

Kratholmskolen afholder Kratholmiade den 30. september

Temauge

Skolevenarrangement

Klar til første skoledag

Bh.kl. og 1. kl. er temauge-indianere og nyder bål, snobrød og det gode vejr.